Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.49
ze dne 11.04.2011

k žádosti o schválení příspěvku paní XY a pana XY na školu v přírodě pro své děti

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s žádostmi paní XY a pana XY.

II. SCHVALUJE
poskytnutí daru - finančních prostředků ve výši 2 100 Kč rodičům nezl. XY a 2 100 Kč rodičům nezl. XY na ŠvP.

III. UKLÁDÁ
OSV informovat žadatele o výsledku jednání, právníku vypracovat darovací smlouvu, na jejímž základě budou finanční prostředky vyplaceny

Tisk Export článku do PDF