Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 3.27
ze dne 06.12.2010

k žádosti o pronájem nebytového prostoru v přízemí domu čp. 1223 v ul. Makovského, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost firmy XY, sídlem U Pazderek, 181 00 Praha 8, zastoupené paní XY o pronájem nebytového prostoru č. 1223.1 v Makovského 1223

II. SCHVALUJE
pronájem nebytového prostoru č. 1223.1 firmě XY, sídlem U Pazderek, 181 00 Praha 8, za účelem zřízení lékárny, s podmínkou, že si žadatel zajistí souhlas dotčených orgánů státní správy se změnou účelu užívání nebytového prostoru

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM seznámit žadatele s usnesením RMČ a vydat pokyn k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí na pronájem nebytového prostoru.

Tisk Export článku do PDF