Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 99.17
ze dne 06.10.2010

k žádosti o prodloužení lhůty odkupu oprávněnému nájemci b. j. 1137/XY o velikosti 2+kk pro prodej BJ bytového domu Jiránkova 1137

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej bytové jednotky č. 1137/XY o velikosti 2+kk ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Jiránkova čp. 1137 v k. ú. Řepy, oprávněnému nájemci panu XY.

II. SCHVALUJE
prodloužení prodeje bytové jednotky č. 1137/XY v ul. Jiránkova čp. 1137 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci panu XY, který byl uveden v příloze č. 1 Usnesení ZMČ Prahy 17 č. 21.17 ze dne 23. 9. 2009, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Jiránkova 1137 v k. ú. Řepy – prodej IV. etapa, do 31. 12. 2010, nejpozději však do ukončení prodeje objektu, pokud ten nastane dříve.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF