Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 92.19
ze dne 30.06.2010

k žádosti o prodloužení lhůty odkoupení bytové jednotky č. 1245/XY o vel. 2+kk pro prodej BJ bytového domu Galandova 1243 – 1246, Praha – Řepy – Prodej V. etapa

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, oprávněného nájemce b. j. č. XY o vel. 2+kk v ul. Galandova 1245, Praha 6 – Řepy, o prodloužení lhůty pro odkoupení bytové jednotky č. 1245/XY z důvodu hrazení celé kupní částky v hotovosti

II. SCHVALUJE
prodloužení lhůty pro prodej b. j. č. 1245/XY v ul. Galandova čp. 1245 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci panu XY, který byl uveden v příloze č. 1 Usnesení ZMČ Prahy 17 č. 24.9 ze dne 16. 12. 2009, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Galandova 1243 – 1246 v k. ú. Řepy – prodej V. etapa, do 31. 10. 2010 (nejpozději však do ukončení prodeje tohoto objektu)

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF