Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 1.31
ze dne 18.11.2010

k žádosti o převod smlouvy o smlouvě budoucí na pronájem nebytového prostoru v přízemí domu čp. 1225 v ul. Makovského, Praha – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY a XY o převod smlouvy o smlouvě budoucí č. 6509/2010 ze dne 8. 3. 2010, na pronájem nebytového prostoru č. 1225.3 v ul. Makovského čp. 1225, Praha - Řepy

II. SCHVALUJE
převod smlouvy o smlouvě budoucí k nebytovému prostoru č. 1225.3 v ul. Makovského čp. 1225, Praha – Řepy, o velikosti 24,3 m2, pro paní XY, bytem Na Vrchu, Praha 5, za účelem provozovny prodejny prošívaných přikrývek a bytového sortimentu

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM seznámit žadatele s usnesením RMČ a vydat pokyn k převodu smlouvy o smlouvě budoucí na pronájem nebytového prostoru

Tisk Export článku do PDF