Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 31.13
ze dne 04.01.2012

k žádosti o převod smlouvy o nájmu nebytového prostoru – prodejna rybářských potřeb v přízemí domu čp. 1222 Makovského, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, bytem Žufanova 1098, Praha 6 - Řepy o převod nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 313 – prodejna rybářských potřeb v přízemí domu čp. 1222 Makovského ulici v Praze 6 – Řepích na firmu Absolut - Real. s. r. o., Dejvická 189/5, Praha 6, zastoupenou jednatelem panem XY, za účelem provozování realitní kanceláře za stávajících podmínek nájemní smlouvy. Důvodem žádosti je roční výpovědní lhůta, kdy se žadatel nechce dostat do postavení dlužníka.

II. SCHVALUJE
převod nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 313 - prodejna rybářských potřeb v přízemí domu čp. 1222 Makovského ulici v Praze 6 – Řepích na firmu Absolut - Real. s. r. o., Dejvická 189/5, Praha 6, zastoupenou jednatelem panem XY, za účelem provozování realitní kanceláře. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nájemné ve výši 2 537,50 Kč/m2/rok.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM seznámit žadatele s usnesením RMČ

Tisk Export článku do PDF