Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 28.13
ze dne 23.11.2011

k žádosti o převod smlouvy o nájmu nebytového prostoru - atelieru v přízemí domu čp. 1025 Laudova ul., Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, Blatovská, Praha 10 zastoupeného na základě plné moci panem XY, Kamerunská, Praha 6 o převod nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 301 atelier v Laudově ul. čp. 1025 na dceru paní XY, Dělnická, Praha 8 za účelem architektonického atelieru za podmínek stávající nájemní smlouvy

II. SCHVALUJE
na základě doporučení Majetkové komise ze dne 7. 11. 2011 převod nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 301 - atelier v přízemí, tj. 1. nadzemním podlaží domu čp. 1025, Laudova ulice, Praha 6 – Řepy z původního nájemce pana XY,  Blatovská, Praha 10 na paní XY, Dělnická, Praha 8 za účelem architektonického atelieru za podmínek stávající nájemní smlouvy

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM seznámit žadatele s usnesením RMČ

Tisk Export článku do PDF