Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.26
ze dne 17.08.2011

k žádosti o povolení výstavby pergoly na volejbalových hřištích pronajatých TJ Sokol Řepy; k vybudování el. přípojky pro kontejner sloužící jako zázemí volejbalového hřiště

Rada MČ

I. SOUHLASÍ
s výstavbou pergoly

II. UKLÁDÁ
prověřit spol. OPTIMIS možnosti vybudování el. přípojky pro kontejner sloužící jako zázemí volejbalového hřiště.

Tisk Export článku do PDF