Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 97.1
ze dne 08.09.2010

k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na náklady na péči – Hospic Dobrého pastýře

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s žádostí občanského sdružení TŘI o příspěvek ve výši 24 000,- Kč pro Hospic Dobrého Pastýře na náklady na péči

II. NESOUHLASÍ
s poskytnutím finančního příspěvku

III. UKLÁDÁ
kanceláři starostky informovat žadatele

Tisk Export článku do PDF