Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 97.20
ze dne 08.09.2010

k žádosti o odstranění neužívaného anténního stožáru na pozemku parc. č. 1384 v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty o odstranění neužívaného anténního stožáru na pozemku parc. č. 1384 v k. ú. Řepy, Městkou částí Praha 17 a na náklady Městské části

II. SCHVALUJE
odstranění neužívaného anténního stožáru na pozemku parc. č. 1384 v k. ú. Řepy, Městkou částí Praha 17 a na náklady Městské části 

III. UKLÁDÁ
OSOM informovat žadatele a zajistit vypsání výběrového řízení na odstranění stožáru

Tisk Export článku do PDF