Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 82.14
ze dne 10.02.2010

k žádosti o dotaci ke krytí části nákladů spojených se zateplením fasády pro Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1167 - 1169 se sídlem Vondroušova 1168/16, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. SCHVALUJE
pro Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1167 - 1169 se sídlem Vondroušova 1168/16, Praha 6 dotaci na úhradu části nákladů spojených se zateplením fasády ve výši 1 059 050,- Kč dle „Zásad pro poskytování dotace z rozpočtu městské části Praha 17 na úhradu části nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken“

II. SCHVALUJE,
aby dotace ve výši 1 059 050,- Kč byla poskytnuta z rozpočtu městské části Praha 17 pro rok 2010

III. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru
-    postupovat dle bodu I. tohoto usnesení
-    uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha 17 mezi městskou částí Praha 17 a Společenstvím vlastníků pro dům Vondroušova 1167 - 1169 se sídlem Vondroušova 1168/16, Praha 6
-    na základě podepsané Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha 17 mezi městskou částí Praha 17 a Společenstvím vlastníků pro dům Vondroušova 1167 - 1169 se sídlem Vondroušova 1168/16, Praha 6 provést převod finančních prostředků ve výši 1 059 050,- Kč z účtu městské části Praha 17 na účet Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1167 - 1169 se sídlem Vondroušova 1168/16, Praha 6

IV. ZMOCŇUJE
starostku městské části paní Jitku Synkovou k podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha 17, která bude uzavřena mezi Městskou částí Praha 17, Žalanského 291, Praha 6 a Společenstvím vlastníků pro dům Vondroušova 1167 - 1169 se sídlem Vondroušova 1168/16, Praha 6

Tisk Export článku do PDF