Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 86.20
ze dne 14.04.2010

k žádosti o aktualizaci stanoviska k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1142/70 v k. ú. Řepy formou výběrového řízení

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost o aktualizaci stanoviska k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1142/70 v k. ú. Řepy formou výběrového řízení

II. SOUHLASÍ
s úplatným převodem části pozemku parc. č. 1142/70 v k. ú. Řepy formou výběrového řízení za podmínky, že pozemek bude využit na výstavbu garáží s případnými komerčními prostorami. Záměr bude vycházet ze zpracované studie hromadných garáží lokalita Skuteckého, kterou zpracoval Magistrát hl. m. Prahy.

III. UKLÁDÁ
OÚRI informovat MHMP, odbor obchodních aktivit

Tisk Export článku do PDF