Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 76.22
ze dne 11.11.2009

k žádosti manželů XY, nájemců bytu č. XY v čp. 1227 ul. Makovského, o pronájem vyklizeného bytu č. 1 v přízemí téhož domu v termínu od 12. 11. 2009 do 14. 12. 2009 z důvodu rekonstrukce bytu č. XY za účelem umístění nábytku

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost manželů XY, nájemců bytu č. XY v čp. 1227 ul. Makovského o pronájem vyklizeného bytu č. 1 v přízemí téhož domu v termínu od 12. 11. 2009 do 14. 12. 2009 z důvodu rekonstrukce bytu č. XY za účelem umístění nábytku. Nabízí nájemné 1080,-Kč/m2/rok. Započtená plocha bytu bez sklepní kóje je 49,3m2

II. SCHVALUJE
pronájem vyklizeného bytu č. 1 v přízemí domu čp. 1227 v Makovského ulici na dobu určitou od 12. 11. 2009 do 14. 12. 2009 z důvodu rekonstrukce bytu č. XY za účelem umístění nábytku za nájemné 1080,-Kč/m2/rok bez služeb. Byt bude vrácen ve stejném stavu jako před zapůjčením

III. UKLÁDÁ
vedoucímu  OSOM  dát pokyn k uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou

Tisk Export článku do PDF