Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 96.21
ze dne 25.08.2010

k žádosti manželů XY, bytem Španielova 1261 o vel. 4+1 v 7. patře o zrušení výpovědi z nájmu předmětného bytu

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost manželů XY, uživatelů bytu o vel. 4+1/L v 8. podlaží domu čp. 1261 ve Španielově ulici, Praha 6 – Řepy o zrušení výpovědi z nájmu předmětného bytu

II. NESCHVALUJE
žádost manž. XY, uživatelů bytu o vel. 4+1/L v 8. podlaží domu čp. 1261 ve Španielově ulici, Praha 6 – Řepy o zrušení výpovědi z nájmu předmětného bytu, tj. o uzavření nové nájemní smlouvy k tomuto bytu

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vstoupit do jednání s nájemci a pokusit se tuto situaci řešit smírnou cestou

Tisk Export článku do PDF