Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 35.27
ze dne 14.02.2012

k žádostem o poskytnutí investiční dotace na realizaci akcí: „Zateplení ZŠ genpor. Františka Peřiny, Zateplení MŠ Bendova“

Rada MČ

I. SOUHLASÍ
s podáním žádostí na realizaci akcí „Zateplení ZŠ genpor. Františka Peřiny, Zateplení MŠ Bendova“.

Tisk Export článku do PDF