Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 87.46
ze dne 28.04.2010

k zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Poradenská činnost k vypracování projektů z fondů EU a jejich administrace včetně kompletního zpracování jednotlivých výzev“

Rada MČ

I. SCHVALUJE
vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k výběru dodavatele služby „Poradenská činnost k vypracování projektů z fondů EU a jejich administrace včetně kompletního zpracování jednotlivých výzev“

II. UKLÁDÁ
tajemníkovi ve spolupráci s KS zabezpečit příslušné úkony

Tisk Export článku do PDF