Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 9.30
ze dne 14.02.2011

k výzvě k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Studie proveditelnosti multifunkční sportovní haly Na Chobotě“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Studie proveditelnosti multifunkční sportovní haly Na Chobotě.“

II. SOUHLASÍ
s vypsáním zakázky „Studie proveditelnosti multifunkční sportovní haly Na Chobotě.“

III. UKLÁDÁ
odboru školství a kultury a kanceláři starostky, aby zajistil vše potřebné, starostce podpis výzvy

Tisk Export článku do PDF