Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 89.19
ze dne 02.06.2010

k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku „Vybudování sportovní plochy pro seniory a osoby se zdravotním postižením v lokalitě dětského hřiště Bendova 1121 v Praze – Řepích“

Rada MČ

I. SCHVALUJE
výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „Vybudování sportovní plochy pro seniory a osoby se zdravotním postižením v lokalitě dětského hřiště Bendova 1121 v Praze – Řepích“

II. POVĚŘUJE
místostarostu podpisem výzvy

III. UKLÁDÁ
další realizaci OŽPD

Tisk Export článku do PDF