Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 1.5
ze dne 18.11.2010

k vyúčtování fondu oprav Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1170 - 1174, Vondroušova 1174, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. SOUHLASÍ
s převodem zůstatku finančních prostředků ve výši 577 665,47 Kč z účtu hospodářské činnosti městské části Praha 17 na účet Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1170 - 1174, se sídlem Vondroušova 1174, Praha 6 - Řepy

II. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru - informovat p. Hanu Holečkovou – prokuristku OPTIMIS, spol. s. r. o. ve znění bodu I. tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF