Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 92.6
ze dne 30.06.2010

k vyúčtování fondu oprav Společenství vlastníků pro dům Galandova 1232 - 1234, Galandova 1234/5, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. SOUHLASÍ
s převodem zůstatku finančních prostředků ve výši 251 766,37 Kč z účtu hospodářské činnosti městské části Praha 17 na účet Společenství pro dům Galandova 1232 - 1234, se sídlem Galandova 1234/5, Praha 6 – Řepy

II. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru - informovat p. Hanu Holečkovou – prokuristku OPTIMIS, spol. s. r.o. ve znění bodu I. tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF