Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 14.8
ze dne 27.04.2011

k vyúčtování fondu oprav Společenství vlastníků pro dům Jiránkova 1137, Jiránkova 1137/1, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. SOUHLASÍ
s převodem zůstatku finančních prostředků ve výši 794 191,71 Kč z účtu hospodářské činnosti městské části Praha 17 na účet Společenství vlastníků pro dům Jiránkova 1137, se sídlem Jiránkova 1137/1, Praha 6 - Řepy

II. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru - informovat pí. Hanu Holečkovou – prokuristku OPTIMIS, spol. s r. o. ve znění bodu I. tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF