Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 89.52
ze dne 02.06.2010

k vyúčtování fondu oprav mezi Optimisem s. r. o. a SVJ Galandova 1232 - 1234

Rada MČ

I. PROJEDNALA
vyúčtování fondu oprav sporné položky

II. UKLÁDÁ
Optimisu s. r. o. zajistit vyúčtování fondu oprav SVJ Galandova 1232 – 1234 tak, aby fakturace 27.927 Kč byla nákladem SVJ Galandova 1232 - 1234, neboť realizace oprav a fakturace vznikla po založení SVJ

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM zajistit kontrolu realizace usnesení

Tisk Export článku do PDF