Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 80.31
ze dne 18.01.2010

k výpovědi z nájmu obecního bytu v 6. podlaží v domě čp. 1136, Jiránkova ulice, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh OSOM na podání výpovědi z nájmu bytu v 6. podlaží tj. v 5. patře domu čp. 1136 v ulici Jiránkova v m. č. Praha 17 manželům paní XY, trvale bytem na adrese Jiránkova 1136, Praha 6 - Řepy a panu XY, trvale bytem U Dráhy, Chýně, 253 01 Hostivice ve smyslu ust. §711 odst. 2, písm. b, c, d občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů z důvodu, hrubého porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že nájemce neužívá byt bez vážných důvodů a bez našeho vědomí a souhlasu jej přenechal do podnájmu třetím osobám. Nájemce je vlastníkem více bytů

II. SCHVALUJE
podání výpovědi z nájmu bytu v 6. podlaží tj. ve 5. patře domu čp. 1136 v ulici Jiránkova v m. č. Praha 17 manželům paní XY, trvale bytem na adrese Jiránkova 1136, Praha 6 – Řepy a panu XY, trvale bytem U Dráhy, Chýně, 253 01 Hostivice ve smyslu ust. §711 odst. 2, písm. b, c, d občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů z důvodu hrubého porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že nájemce neužívá byt bez vážných důvodů a bez našeho vědomí a souhlasu přenechal jej do podnájmu třetím osobám. Nájemce je vlastníkem více bytů

III. ZPLNOMOCŇUJE
starostku m. č. Praha 17 k podpisu výpovědi a příslušných plných mocí právním zástupcům m. č. Praha 17

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM zajistit splnění tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF