Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 77.9
ze dne 25.11.2009

k výměně oken ZŠ Laudova 1024, pavilon B1, B2, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
dodatek č. 1 k veřejné zakázce äVýměna oken ZŠ Laudova 1024, pavilon B1, B2, Praha 6 - Řepyô

II. SOUHLASÍ
s přijetím dodatku č. 1 zhotovitele:
NIKA STAV spol. s. r. o., Makovského 1177/1, Praha 6, IČ: 27233944, DIČ: 27233944
Nabídková cena: Bez DPH 333 973,- Kč, vč. DPH 397 427,87 Kč

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis dodatku č. 1

Tisk Export článku do PDF