Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 25.10
ze dne 10.10.2011

k vyjádření Městské části k umístění „Městské informační vitríny“ na pozemku parc. č. 1404/1, k. ú. Řepy při křižovatce ulic Slánská a Reinerova

Rada MČ

I. PROJEDNALA
oznámení o zahájení územního řízení ve věci umístění „Městské informační vitríny“ na pozemku parc. č. 1404/1, k. ú. Řepy, při křižovatce ulic Slánská a Reinerova ze dne 12. 9. 2011

II. SOUHLASÍ
s umístěním „Městské informační vitríny“ na pozemku parc. č. 1404/1, k. ú. Řepy, při křižovatce ulic Slánská a Reinerova. Podnět byl dne 26. 9. 2011 projednán a odsouhlasen v komisi pro územní rozvoj

III. UKLÁDÁ
OÚRI informovat odbor výstavby Úřadu městské části Praha 17

Tisk Export článku do PDF