Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.62
ze dne 13.06.2011

k vyjádření k posudku dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve věci „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha – Ruzyně“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
dokumentaci posudku dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve věci „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha – Ruzyně“. Dokumentace byla dne 6. 6. 2011 projednána v komisi územního rozvoje, která však nebyla usnášeníschopná.

II. SOUHLASÍ
s dokumentací posudku dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve věci „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha – Ruzyně“

III. POŽADUJE
finanční kompenzaci nákladů za případné provedení protihlukových opatření v objektech školských, kulturních, sociálních a zdravotních zařízeních na území MČ Praha 17.

IV. VYJADŘUJE
v souvislosti s veřejným projednáním posudku k dokumentaci EIA paralelní dráhy 06R/24L na letišti Praha Ruzyně podporu tomuto projektu. Díky zprovoznění paralelní dráhy dojde k minimalizaci provozu na vedlejší dráze 13/31, jejíž letové koridory vedou nad MČ Praha 17 – Řepy. Naši občané v případě zahájení provozu na paralelní dráze zaznamenají významné snížení hlukové zátěže, která by se jinak v případě neprovedení záměru s růstem provozu zvyšovala.
   
V. UKLÁDÁ
OÚRI předložit tento materiál na jednání Zastupitelstva MČ Praha 17 dne 22. 6. 2011

Tisk Export článku do PDF