Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 89.9
ze dne 02.06.2010

k vyhodnocení výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na realizaci veřejné zakázky „Dodávka a implementace SW pro zabezpečení interního e – learningu Úřadu Městské části Praha 17“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu zadanou dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – „Dodávka a implementace SW pro zabezpečení interního e – learningu Úřadu Městské části Praha 17“

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky firmy Total Service s.r.o., IČ 256 18 067 s nabídkovou cenou 138 630,- Kč bez DPH, která zahrnuje cenu za údržbu produktu včetně aktualizací na dobu tří let v hodnotě 32 130 Kč bez DPH.

III. SOUHLASÍ
s dofinancováním ve výši 16 356,- Kč a to přesunem finančních prostředků z rozpočtu určeného na pořízení serverové infrastruktury v rámci kapitoly 09 Vnitřní správa.

IV. UKLÁDÁ
KTA zabezpečit příslušné úkony, starostce se ukládá podpis rozhodnutí a příslušné smlouvy

Tisk Export článku do PDF