Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.28
ze dne 05.09.2011

k vyhlášení vítěze veřejné zakázky „Zastupování klienta při obchodování elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny“

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
informaci o stavu příprav na výběr dodavatele služeb spojených s dodávkou el. energie prostřednictvím komoditní burzy.

II. SOUHLASÍ
s uzavřením smlouvy s f. FIN-servis, a. s. Vrbenského 2040, 272 01 Kladno, IČ 264 39 573, která podala nabídku v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Zastupování klienta při obchodování elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny.“zadané dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

III. UKLÁDÁ
starostce Bc. Jitce Synkové uzavřít smlouvu dle bodu II. po její právní verifikaci, tajemníkovi zabezpečit další postup

Tisk Export článku do PDF