Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 98.39
ze dne 20.09.2010

k vybudování sportovní plochy – skateparku – na území MČ Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. SE SEZNÁMILA
s předloženými materiály ohledně umístění skateparku v ZŠ Jana Wericha

II. UKLÁDÁ
odboru školství a kultury prověřit možnost umístění skateparku v jiné lokalitě.

Tisk Export článku do PDF