Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 97.22
ze dne 08.09.2010

k výběrovému řízení - Osazení bezpečnostních mříží na objektu zdravotního střediska Socháňova čp. 1221

Rada MČ

I. PROJEDNALA
výběrové řízení na výběr dodavatele bezpečnostních mříží na objekt zdravotního střediska Socháňova čp. 1221

II. SCHVALUJE
dodání bezpečnostních mříží na objekt zdravotního střediska Socháňova čp. 1221 firmou PASTRŇÁK, Běhounkova 2530, 158 00 - Praha 5, v ceně 133.500,- Kč (bez DPH), ve lhůtě 5 týdnů, se záruční lhůtou 120 měsíců

Rada ukládá vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF