Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 5.10
ze dne 05.01.2011

k výběrovému řízení – návrh úpravy části hřbitova v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace úpravy severní části hřbitova, na částech pozemků parc. č. 348/7, 348/8, 348/3 v k. ú. Řepy.

II. SCHVALUJE
výsledky výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace – návrh úpravy části hřbitova v k. ú. Řepy. Vítězem se stala firma Weiss & Wild, s. r. o., se sídlem Knojedská 1591/41, 100 00 Praha 10 za cenu zakázky 36.000, - Kč včetně DPH.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF