Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 25.31
ze dne 10.10.2011

k volnému bytu o vel. 3+1/L, v 9. podlaží domu čp. 1137 v Jiránkově ulici s dluhem

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s žádostí paní XY, Nevanova 1051 o výměnu bytu o vel. 2+kk, v 7. podlaží domu čp. 1051 v Nevanově ulici, za větší byt v domě určeném k odprodeji a s uvolněním bytu o vel. 3+1/L, v 9. podlaží domu čp. 1137 v Jiránkově ulici

II. SCHVALUJE
návrh MK na pronájem bytu o vel. 3+1/L, v 9. podlaží domu čp. 1137 v Jiránkově ulici žadatelce z evidence žádostí o výměnu obecního bytu za větší byt v domě určeném k odprodeji paní XY, Nevanova 1051 (3 osoby) s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu o vel. 2+kk, v 7. podlaží domu čp. 1051 v Nevanově ulici, jehož je nájemkyní, a uhradí dlužnou pohledávku ve výši XY Kč. Dlužná pohledávka a náklady soudních řízení budou zároveň právně vymáhány na původních nájemcích. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF