Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.34
ze dne 17.03.2011

k volnému bytu o vel. 1+kk v 7. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s návrhem MK č. 4 ze dne 7. 3. 2011 pronajmout volný byt o vel. 1+kk v 7. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici žadatelce z evidence žádostí o pronájem obecního bytu paní XY, Socháňova 1130 (2 osoby) jako služební. Jmenovaná je vedena v evidenci žádostí o pronájem obecního bytu od 6. 4. 2009
 
II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit pronájem služebního bytu o vel. 1+kk v 7. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici paní XY, Socháňova 1130 (2 osoby). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy a bude zaměstnancem Úřadu m. č. Praha 17, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh k projednání v ZMČ

Tisk Export článku do PDF