Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 76.34
ze dne 11.11.2009

k volnému bytu č. XY o vel. 2+kk ve 4. podlaží domu čp. 1238 v Galandově ulici

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s uvolněním bytu č. XY o vel. 2+kk ve 4. podlaží domu čp. 1238 v Galandově ulici

II. SCHVALUJE
pronájem bytu žadatelům z evidence žádostí o výměnu obecního bytu za byt v domě určeném k odprodeji paní a panovi XY, Vondroušova 1195 (3 osoby) s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu č. XY o vel. 1+kk v 6. podlaží domu čp. 1195 ve Vondroušově ulici, jehož jsou nájemci. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF