Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 28.24
ze dne 23.11.2011

k volné bytové jednotce č. 1163/XY o vel. 3+1/L v 8. podlaží domu čp. 1163 ve Vondroušově ulici

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s uvolněním bytové jednotky č. 1163/XY o vel. 3+1/L, 8. podlaží, Vondroušova ul. čp. 1163 s dlužnou pohledávkou a s ukončením I. kola výběrového řízení na prodej bytové jednotky do osobního vlastnictví

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
vypsat II. kolo výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1163/XY o vel. 3+1/L v 8. podlaží domu čp. 1163 ve Vondroušově ulici do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku, za minimální cenu 2.000.000, - Kč

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh k projednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF