Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 73.28
ze dne 30.09.2009

k veřejné zakázce „Rozšíření zimní údržby chodníků v k. ú. Řepy v sezóně 2009/2010“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
předložený návrh na zajištění veřejné zakázky „Rozšíření zimní údržby chodníků v k. ú. Řepy v sezóně 2009/2010“.

II.    SOUHLASÍ
se zajištěním (tj. s provedením příslušného výběrového řízení) předmětné veřejné zakázky

III. POVĚŘUJE
p. starostku podpisem příslušné výzvy k podání nabídky, další realizaci zajistí OŽPD.

Tisk Export článku do PDF