Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 82.5
ze dne 10.02.2010

k veřejné zakázce „Oprava komunikace Opuková, Praha 6 - Řepy“ - výběr firmy na dodávku stavebních prací pro realizaci opravy komunikace Opuková

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh na zajištění předmětné veřejné zakázky.

II. SOUHLASÍ
se zajištěním předmětné veřejné zakázky, tj. s provedením příslušného výběrového řízení na výběr firmy na dodávku stavebních prací pro realizaci opravy komunikace Opuková. 

III. POVĚŘUJE
p. starostku podpisem příslušné výzvy k podání nabídky, další realizaci zajistí OŽPD.

Tisk Export článku do PDF