Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.27
ze dne 25.05.2011

k veřejné zakázce na stavební práce „Zateplení MŠ Laudova 1030 a 1031, Praha 6 – Řepy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky na stavební práce „Zateplení MŠ Laudova 1030 a 1031, Praha 6 – Řepy“ zadanou dle § 12 odst. 2 a § 38 dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném podlimitním řízení

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky uchazeče: NIKA STAV spol. s r. o., Makovského 1177/1, 163 00 Praha 6, IČ: 272 33 944
Nabídková cena bez DPH 6 915 046, - Kč, vč. DPH 8 298 056, - Kč
Financování z rozpočtu M. č. Praha 17.

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF