Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.7
ze dne 11.05.2011

k veřejné zakázce na službu – zpracování projektové dokumentace včetně vyřízení potřebných povolení „Stavební úpravy vnitřních prostor Čistovická 241“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na službu – zpracování projektové dokumentace včetně vyřízení potřebných povolení „Stavební úpravy vnitřních prostor Čistovická 241“ zadanou dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky uchazeče: Alfaville Plan s. r. o., Jungmannovo nám. 3, 110 00 Praha 1, IČ: 276 12 759, DIČ: CZ 276 12 759

Nabídková cena za zpracování PD vč. inženýrské činnosti 87 400 Kč bez DPH, 104 880 Kč vč. DPH, výkon AD 650 Kč bez DPH vč. dopravného

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis rozhodnutí a smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF