Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 1.7
ze dne 18.11.2010

k vánočnímu prázdninovému provozu v Mateřské škole Laudova se spec. třídami, místo výkonu Opuková

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
se systémem vánočního prázdninového provozu v Mateřské škole Laudova, místo výkonu Opuková

II. BERE NA VĚDOMÍ
vánoční prázdninový provoz v Mateřské škole Laudova od 27. 12. 2010 do 31. 12. 2010, pokud rodiče své děti přihlásí do 8. 12. 2010.

III. UKLÁDÁ
OŠK zajistit informaci o vánočním prázdninovém provozu pro všechny mateřské školy a na jejich místa výkonu, ředitelce MŠ Laudova zajistit vánoční prázdninový provoz v místě výkonu Opuková

Tisk Export článku do PDF