Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 31.38
ze dne 04.01.2012

k uzavření smlouvy se soudním exekutorem JUDr. Milanem Suchánkem za účelem sepisování exekutorských zápisů a případného následného provádění exekucí

Rada MČ

I. SOUHLASÍ
s uzavřením smlouvy se soudním exekutorem JUDr. Milanem Suchánkem za účelem sepisování exekutorských zápisů a případného následného provádění exekucí.

II. UKLÁDÁ
starostce Bc. Jitce Synkové uzavřít smlouvu po její právní verifikaci, právníkovi úřadu zabezpečit další postup.

Tisk Export článku do PDF