Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 86.5
ze dne 14.04.2010

k uzavření smlouvy o Maintenance a podpoře systému e-spis

Rada MČ

I. PROJEDNALA
znění smlouvy o Maintenance a podpoře systému e - spis., která je uzavírána v kontextu a za podmínek odpovídajících smlouvě č. 2009/2897, která byla uzavřena na základě výběru dodavatele dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, „Dodávka a implementace spisové služby Městské části Praha 17“ – usnesení RMČ 67/01

II. SOUHLASÍ
s uzavření smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení s firmou ICZ a. s. Na hřebenech II 1718/10, 147 00 Praha 4, Nusle IČ 25145444.

III. UKLÁDÁ
KTA zabezpečit příslušné úkony, starostce se ukládá podpis příslušné smlouvy

Tisk Export článku do PDF