Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 8.22
ze dne 02.02.2011

k uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě č. SMO 300000033 ze dne 3. 3. 2003 na pronájem 2 odlehčovacích lůžek v Domově sv. Karla Boromejského

Rada MČ

I. SCHVALUJE
návrh na uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě č. SMO 300000033 ze dne 3. 3. 2003 na pronájem 2 odlehčovacích lůžek v Domově sv. Karla Boromejského

II. SOUHLASÍ
s podpisem Dodatku č. 8 ke smlouvě č. SMO 300000033 ze dne 3. 3. 2003

III. UKLÁDÁ
OŽPD Bc. Evě Soukupové postupovat v souladu s usnesením.

Tisk Export článku do PDF