k umístění sběrného dvora na pozemku parc. č. 1352/4 k. ú. Řepy

Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 87.43
ze dne

k umístění sběrného dvora na pozemku parc. č. 1352/4 k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
umístění sběrného dvora na pozemku parc. č. 1352/4 k. ú. Řepy

II. SOUHLASÍ
s umístěním sběrného dvora na pozemku parc. č. 1352/4 k. ú. Řepy

III. ŽÁDÁ
o změnu funkčního využití území z plochy ZP (parky, historické zahrady a hřbitovy) na plochu SV (všeobecně smíšené) v případě další vlny změn současného Územního plánu na umístění sběrného dvora.

IV. UKLÁDÁ
OÚRI informovat MHMP, odbor ochrany prostředí a zažádat o změnu funkčního využití území.