Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 90.16
ze dne 14.06.2010

k úhradě finančních nákladů za zhodnocení obecního bytu č. XY o vel. 3+1/L v přízemí domu čp. 1141, Makovského ulice

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost XY, bytem Vondroušova 1214, Praha 6 - Řepy o uhrazení nákladů za úpravy obecního bytu č. XY v přízemí domu čp. 1141 v Makovského ulici v Praze 6 – Řepích. 

II. SCHVALUJE
vyplacení částky ve výši 59.764, - Kč, dle znaleckého posudku soudního znalce (cena je snížena na základě připomínky OSOM), XY, Vondroušova 1214, Praha 6 - Řepy jako náhradu nákladů vynaložených na úpravy v bytě č. XY v přízemí domu čp. 1141 v ulici Makovského, který byl odevzdán zpět městské části Praha 17 dne 15. 11. 2009.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení

Tisk Export článku do PDF