Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 80.55
ze dne 18.01.2010

k souhlasu s odtažením zaparkovaného osobního automobilu na garážovém stání č. 52 v halových garážích v čp. 1192 v ul. Drahoňovského, Praha - Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost OSOM, že v případě, že majitel aut nevezme na vědomí výzvu k odstranění automobilů, budou jeho vozidla na volném garážovém stání č. 52 v halových garážích v čp. 1192 v ul. Drahoňovského, Praha – Řepy odtahovou službou odtaženy

II. SCHVALUJE
odtažení zaparkovaných osobních automobilů na volném garážovém stání č. 52 v halových garážích v čp. 1192 v ul. Drahoňovského, Praha – Řepy prostřednictvím odtahové služby v případě, že majitel auta nevezme na vědomí výzvu k odstranění automobilů nebo jejich zablokování technickým prostředkem k zabránění odjezdu vozidla (tzv. botičky).

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF