Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.5
ze dne 13.06.2011

k rozvázání pracovního poměru s vedoucím odboru správy obecního majetku

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ  
informaci o zrušení pracovního poměru ke dni 20. 6. 2011 s Ing. Jaroslavem Kokešem, ve zkušební době, v souladu s § 66, zákona 206/2006 Sb.

II. SOUHLASÍ
s  postupem uvedeným v důvodové zprávě.

III. KONSTATUJE,
že v souladu s uvedeným zákonem, dnem zrušení pracovního poměru ve zkušební době, zaniká jmenování Ing. Jaroslava Kokeše vedoucím odboru správy obecního majetku.

Tisk Export článku do PDF