Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 99.25
ze dne 06.10.2010

k rozšíření zimní údržby a údržby zeleně v sezóně 2010/2011

Rada MČ

I. SCHVALUJE
výsledek výběrového řízení a návrh smlouvy o dílo

II. SCHVALUJE
navýšení rozpočtu na zimní údržbu o 1.000.000,- Kč

III. POVĚŘUJE
starostku podpisem smlouvy o dílo

IV. UKLÁDÁ
další realizaci OŽPD

Tisk Export článku do PDF