Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.14
ze dne 13.07.2011

k revokaci usnesení RMČ P17 č. 17.15 ze dne 13. 6.2011 – Otevření nové třídy v objektu Brunnerova1011/3 MŠ Laudova se speciálními třídami

Rada MČ

I. REVOKUJE
usnesení RMČ č. 17.15 ze dne 13. 6. 2011.

II. NESCHVALUJE
otevření nové třídy MŠ Laudova se speciálními třídami, pracoviště Brunnerova 1011/3

Tisk Export článku do PDF