Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 87.16
ze dne 28.04.2010

k revokaci usnesení č. 86/32, o poskytnutí slevy na nájemném v bytových domech Makovského čp. 1140 - 45 a 1222 - 27, Praha - Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
revokaci usnesení RMČ č. 86.32 ze dne 14. 4. 2010 (o poskytnutí slevy na nájemném za byty v Makovského čp. 1140 - 45 a 1222 - 27) z důvodu zvýšení slevy na nájemném po dobu provádění intenzivních, nepřetržitých bouracích prací

II. SCHVALUJE
revokaci usnesení RMČ č. 86.32 ze dne 14. 4. 2010, s tím, že 15% sleva na čistém nájemném za byty v Makovského čp. 1140 - 45 a 1222 - 27, v období od dubna 2010 do ukončení stavebních prací, bude po dobu provádění intenzivních, nepřetržitých bouracích prací, v dubnu a květnu 2010, zvýšena na 30 % 

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Tisk Export článku do PDF